Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (25 ZA), DONIJELA ODLUKU O PRIHVATANJU OKVIRA ZA PRESELJENJE I NAKNADE ZA PROJEKT IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA SA UPUTSTVOM ZA PRIMJENU

Vertical Tabs