Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to

Puni naziv tačke: 

Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to

Rezultat: 
Usvojen

PRIJEDLOZI ODLUKA O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINA I TO;

a) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo;
b) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” d.o.o. Sarajevo;
c) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Park” d.o.o. Sarajevo;
d) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Pokop” d.o.o. Sarajevo;
e) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo;
f) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
g) Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo;
h) Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo
i) Kantonalnog javnog preduzeća „Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo“;
j) Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo;
k) Kantonalnog javnog preduzeća DD PD „Butmir“ Ilidža – Sarajevo;
l) Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo;

SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (24 ZA I 2 SUZDRŽANA) USVOJILA PRIJEDLOG DA SE RASPRAVA OBJEDINI I DA SE GLASANJE IZVRŠI U PAKETU.

SKUPŠTINA je većinom glasova (22 za,4 suzdržana i 1 protiv) DONIJELA ODLUKE O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINA OVIH JAVNIH PREDUZEĆA.

Vertical Tabs