Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA je većinom glasova (18 za,4 suzdržana i 4 protiv) DONIJELA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNO-PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs