Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno (30 za) donijela ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO .

Vertical Tabs