Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno (26 za) donijela ODLUKU O OSTVARIVANJU PRAVA IZ OSNOVA SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE POVRATNIKA IZ KANTONA SARAJEVO NA PODRUČJE ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA

Vertical Tabs