Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt o koncesiji između Vlade Kantona Sarajevo i Glavne uprave za imovinu i opće poslove, Služba za upravljanje nekretninama AP Friuli Venezia Giulia (Italija);

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt o koncesiji između Vlade Kantona Sarajevo i Glavne uprave za imovinu i opće poslove, Služba za upravljanje nekretninama AP Friuli Venezia Giulia (Italija);

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (25 za, 4 suzdržana ) donijela ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA AKT O KONCESIJI IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I GLAVNE UPRAVE ZA IMOVINU I OPĆE POSLOVE, SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA AP FRIULI VENEZIA GIULIA (ITALIJA).

Vertical Tabs