Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Predsjedavajuća je podsjetila da je na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane 28.12.2011.godine donesen je Zaključak, na inicijativu poslanika Kemala Ademovića, da se u dnevni red redovnih sjednica uvrsti tačka dnevnog reda „Informacija o stepenu realizacije zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo“ i da je za praćenje realizacije navedenih zaključaka i podnošenje izvještaja po istom zadužen je Sekretar Skupštine Kantona Sarajevo.

Sekretar Abid Kološinac se obratio Skupštini i njegovo obraćanje je u Stenogramu ove sjednice.

Nakon obraćanja sekretara Skupštine uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali sljedeći poslanici: Nabil Naser, Ademović Kemal, Elmedin Konaković i Zaim Backović.
Predsjedavajuća je informisala da se o ovoj informaciji Skupština ne izjašnjava, nego je prima k znjanju i obzriom da prijavljenih više nje bilo, predjsedavajuća je zaključila raspravu.

Vertical Tabs