Septembarske naknade za civilne žrtve rata

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje septembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Pomenute naknade ostvarilo je 3.646 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.160.610,74 KM.