SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEZAVISNOG ODBORA

Obavljen intervju sa kandidatima za policijskog komesara

(Sarajevo, 9. maj 2017. ) Nezavisni odbor obavio je razgovor sa tri prijavljena kandidata za policijskog komesara MUP-Kantona Sarajavo te će u toku sedmice Ministru unutrasnjih poslova Kantona Sarjevo dostaviti prijedlog rang liste dva kandidata.

Nezavisni odbor izrazava zaljenje sto se na ovaj konkurs nije prijavio veci broj kandidata, te na taj način nije stvorena mogućnost većeg izbora i otvorene konkurencije. Podsjećamo, Nezavisni odbor je prilikom raspisivanja konkursa izdao saopćenje za javnost kojim je pozvao kandidate iz svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini a koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o unutrasnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakonom o policijskim sluzbenicima Kantona Sarajevo (a koji su sadrzani u tekstu objavljenog Javnog konkursa), da se prijave na raspisani konkurs. Svi prijavljeni kandidati su iz strukture Uprave policije MUPa Kantona Sarajevo što je praksa koja se ponavlja već posljednjih nekoliko izbora.

Nezavisni odbor takoder podsjeća javnost da je na svojoj sjednici od 12.12.2016. godine usvojio zakljičak kojim traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da hitno dostavi informaciju u vezi sa činovanjem policijskih službenika kako bi u narednom periodu bila stvorena šira baza iz koje bi se regrutovali kandidati na mjesto policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo.

Prilog: