Prva redovna sjednica Štaba civilne zaštite KS: Usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za ovu godinu

Prva redovna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo održana je jučer u prostorijama ovog štaba.
Sjednicu je otvorio komandant Štaba i ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić, koji je upoznao prisutne o radu Štaba u proteklom periodu. Konstatovao da je i da je došlo do promjene sastava Štaba, zbog imenovanja novog direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koji će po svojoj funkciji biti načelnik ovog štaba.
Na ovoj sjednici usvojen je Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2018. godinu.
Dogovoreno je da će se u narednom periodu odrediti termin održavanja svečane sjednice Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, povodom obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite u 2018. godini.