Zakon o lokalnoj samoupravi

4. Zakon o lokalnoj samoupravi
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak