Zakon o koncesijama

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
avgust (prijedlog)
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Izvorni propis: