Zakon o komunalnoj čistoći i upravljanju komunalnim otpadom

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
juli (prijedlog)
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak