Zakon o javnim skijalištima Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
decembar - prijedlog
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Komentar: 
Nacrt Zakona usvojen na 18 sjednci Skupštine Kantona održanoj 18.07.2012 Prijedlog zakona usvojen na 22. sjednici Skupštine Kantona održanoj 27.12.2013