Zakon o izmjeni Zakona o pozorišnoj djelatnosti

Zakon o izmjeni Zakona o pozorišnoj djelatnosti
Vrsta: 
Zakon po skračenom postupku
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
26. radna sjednica Skupštine Kantona