Zakon o izmjenama Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
juli (prijedlog)
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak
Prethodno razmatranje i rezultat: 

4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - Usvojen