Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju

Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
(prijedlog) (po skračenom postupku)
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo