Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine

Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Komentar na rok: 
- u toku 2012. godine
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo