Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2013. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST STAMBENE POLITIKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo stambene politike
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Kantonalni stambeni fond Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
22. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo