Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAKANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Kantonalna agencija za privatizaciju
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011