Odluke o zaduženju ili davanju garancije

Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
po potrebi
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak