Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Park"

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Park"
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona
Kantonalna javna komunalna preduzeća i skupštine JKP
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak