Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2012. godinu

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2012. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JP „Televizija Kantona Sarajevo“
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
32. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak
Prethodno razmatranje i rezultat: 

29. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak Povučen