Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo

6.Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak