Procjena ugroženosti od požara Kantona Sarajevo - ažuriranje

Procjena ugroženosti od požara Kantona Sarajevo - ažuriranje
Vrsta: 
Ostalo
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2024
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu