Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova:

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova:
a) Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća);
b) Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš;
c) Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići;
d) Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo.

Rezultat: 
Usvojen

Javna rasprava 60 dana

Vertical Tabs

Za: 
19
Protiv: 
3
Suzdržan: 
5