Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo