Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “ANEKS”;