Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “RAD” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “RAD” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen
Za: 
29