Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. broj 22 gradilište k.o. SP_Sarajevo Mahala LXVIII, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 2386/1 k.o. Sar

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. broj 22 gradilište k.o. SP_Sarajevo Mahala LXVIII, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 2386/1 k.o. Sarajevo V, između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Univerziteta u Sarajevu sa druge strane;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23