Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina označenog kao k.č. br.2229/74, SP_GORNJI BUTMIR, površine 141 m2 vlasništvo firme Blok d.o.o Sarajevo i zemljišta označenog kao k.č. 2225/7, površine 79 m2

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina označenog kao k.č. br.2229/74, SP_GORNJI BUTMIR, površine 141 m2 vlasništvo firme Blok d.o.o Sarajevo i zemljišta označenog kao k.č. 2225/7, površine 79 m2 i k.č. 2225/8, površine 138 m2 k.o. SP_GORNJI BUTMIR, vlasništvo Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;

Rezultat: 
Nije usvojen
Za: 
3
Protiv: 
6
Suzdržan: 
11