Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo Saobraćaja - Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao kupca na jednoj strani i Bajrić Alije, Bajrić Senada i

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo Saobraćaja - Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao kupca na jednoj strani i Bajrić Alije, Bajrić Senada i Čolaković Enise kao prodavaca na drugoj strani u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
25
Suzdržan: 
5