Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;