Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima stana Čaušević Nedim i Čaušević Nejra

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28