Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i i

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26