Predstavljen projekt Mapa i prava usluga: Uspostava transparentnijeg i dostupnijeg sistema socijalne zaštite

Suština projekta Mapa prava i usluga Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo je uspostava transparentnog sistema socijalne zaštite kojem korisnici vjeruju i koji je svima dosupan. Ovo je na današnjoj prezentaciji, ovog projekta, poručio resorni ministar Malik Garibija.
“U interesu nam je da sve što se radi u Ministarstvu približimo građanima i na taj način im osiguramo dostupnost svih za njih važnih podataka, kako bi ljudi vjerovali da će država, pa i u svom ograničenom kapacitetu obezbijediti im prava, te identificirati načine kako ih ostvariti”, istakao je ministar Garibija.
Dodao je kako je vrlo važno da se zna koliko se novca ulaže u socijalnu politiku i zaštitu, kao i na koji način se troši, na koje usluge, te kolike su cijene tih usluga.
“Od sada će građanima sve ove informacije biti dostupne na web stranici https://mapapravaiusluga.ba/ ili putem letataka i plakata koji će se distrubirati u objektima ustanovama socijalne zaštite i općinama. Svi građani će imati uvid u 115 prava”, naglasio je ministar Garibija.
Naveo je kako će korisnici tačno znati kome da se obrate, gdje se ustanova nalazi, na osnovu kojih zakona ostvaruju to pravo, koji su im dokumenti potrebni, koja je procedura i kriteriji koje moraju zadovoljiti, koliko sredstava mogu očekivati i koliko tog novca daje država.
“Ako sva prava na državnom nivou ne mogu ostvariti onda da bar ovih 115 koje imamo u sistemu socijalne zaštite budeim  dostupno”, potcrtao je ministar Garibija.
Inače, u prezentaciji su učestvovali direktori javnih ustanova Kantonalnog centra za socijalni rad, Službe za zapošljavanje, Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invalididtetom i drugih osoba, Gerontološkog centra, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Porodičnog savjetovališta, Terapijske zajednice – Kampus KS i Odgojnog centra KS.