Potpisan Ugovor o vršenju poslova zaštite i spašavanja između Fakulteta za sport i tjelesni odgoj i Kantonalne uprave civilne zaštite

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja potpisali su jučer ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Samir Džihić te predstavnici Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu.
Ovaj ugovor potpisan je na osnovu Sporazuma o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.
Pomenutim ugovorom potpisnici su dogovorili okvir provođenja mjera preventivne zaštite i spašavanja zdravlja i života ljudi, kao i nastavak međusobne saradnje između ugovornih strana.