Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda Pazarić gospodin Samir Suljagić?

Damir Marjanović
Pitanje

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda Pazarić gospodin Samir Suljagić?

Da li su Vlada Kantona Sarajevo, resorno ministarstvo ili direktor Zavoda Pazarić uključili Tužilaštvo u istragu svih nemilih slučajeva koji su se dogodili u periodu mandata gospodina Suljagića, a koji se tiču smrti dva štićenika od tuberkoloze i nedavnog premlaćivanja štićenika od strane uposlenika Zavoda?

Da li direktor Zavoda Pazarić može dokazati da su djeca imala adekvatnu skrb i liječenje u periodu njegovog mandata, da li može navesti pojedinačno imena i prezimena doktora koji se brinu o zdravlju štićenika Zavoda, da li pulmolog i drugi specijalistički medicinski kadar redovno dolazi i liječi štićenike?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 25 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da