Zastupničko pitanje za Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Hamed Aljović
Pitanje

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Da