Zastupničko pitanje za KJP ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.

Danijela Kristić
Pitanje

"Molim da mi dostavite informaciju da li je u 2018. godini urađen preventivni pregled četverosjedne žičare?
Ukoliko jeste molim da mi dostavite zapisnik potpisan od naručioca usluga i izvršioca. Također, da mi dostavite i fakturu za navedeni preventivni pregled sa pojedinačnim stavkama prikazanim na fakturi, što je definisano ponudom 27-09/2018 od 11.09.2018.godine."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Ne