Zastupničko pitanje vezano za Projekat rekonstrukcije i adaptacije vrtića Lužani u Općini Ilidža.

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Viteškić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
• Kada će biti završena Procedura konačne izrade Projekta rekonstrukcije i adaptacije vrtića Lužani u Općini Ilidža?
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je još 2017. godine izdvojilo 800 000 KM i taj novac stoji na računu općine Ilidža i čeka Projekat koji radi Zavod za izgradnju KS. Roditelji djece ovog uzrasta sa nestrpljenjem čekaju adaptaciju ovog vrtića, jer do njegove adaptacije plaćaju skuplje, privatne vrtiće i vode djecu u druge općine.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da