Zastupničko pitanje vezano za formiranje kriznog štaba KJU Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo, te donošenje odluke o postupanju za vrijeme pandemije COVID 19 za ovu ustanovu.