Zastupničko pitanje upućeno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi kopije svih ugovora i sporazuma koje je Zavod potpisao sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom “Prim.dr. Abdulah Nakaš" u 2017. i 2018. godini.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da