Zastupničko pitanje upućeno Upravi policije MUPa Kantona Sarajevo koje glasi: U kojoj je fazi provođenje konkursa za prijem novih policijskih službenika i kada će prijavljeni kandidati biti pozvani na testiranje ?