Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Arijana Memić
Pitanje

Načelnik druge Policijske Uprave Centar, Mirsad Đelilović je dana 25.02.2021.g, u 9.30h, došao u
uniformi, službenim automobilom i u toku radnog vremena na ročište o određivanju pritvora u
slučaju Hasan Dupovac i dr.
Podsjećam da su Đelilovic i Dupovac zajedno izuzeli snimke sa kuće Šerifa Konjevića kao dokazni
materijal u slučaju Dženan Memić (jedan od izuzetih snimaka nikada nije prikazan n u sudnici i ne
znamo šta se desilo s istim).
- je li uobičajena praksa napuštanje radnog mjesta u toku radnog vremena i odlazak u službenoj
uniformi, pri tome koristeći službeni automobil na ročišta osobama koje se terete za organizovani
kriminal?
- je li Đelilović zatražio dopust/odobrenje da napusti radno mjesto i dođe na ročište?
- je li Đelilovic zatražio odobrenje da pri tome koristi službeno vozilo?
- je li Đelilovic sačinio službenu zabilješku o prisustvovanju ročištu?
- je li sačinjena službena zabilješka o korištenju službenog vozila taj dan i koja je navedena svrha?
- je li za očekivati, da će pripadnici MUP-a KS koji su radili na ovom slučaju zajedno sa
prvooptuženim, a koji se nalaze i u krivičnoj prijavi predatoj Tužilaštvu BiH, dolaziti na ročišta,
svjesni da će se u jednom trenutku moguće naći na spisku svjedoka tužilaštva BiH? Je li to
uobičajena praksa i kako je to zakonom regulisano?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da