Zastupničko pitanje upućeno KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo.

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: