Zastupnička inicijativa “za subvenciju troškova produženog boravka za djecu sa invaliditetom".

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za subvenciju troškova produženog boravka za djecu sa invaliditetom”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Januar, 2019