Zastupnička inicijativa vezana za potupak odabira privatnog partnera za javno privatno partnerstvo na projektu “Zamjena i ugradnja LED svjetiljki i sistema upravljanja javnom rasvjetom na području Kantona Sarajevo”.

Edin Forto
Inicijativa

Zastupnik Edin Forto na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koju se nalazi u prilogu.

Odgovor: