Zastupnička inicijativa upućena Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.