Zastupnička inicijativa “da se u ulici Sulejmana ef. Musića općina Novi Grad Sarajevo na početku ulice kod vrtića Labudovi kao i kod OŠ Džemaludin Čaušević postave izbočeni usporivači saobraćaja”.

Samra Ćosović-Hajdarević
Inicijativa

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se u ulici Sulejmana ef. Musića općina Novi Grad Sarajevo na početku ulice kod vrtića Labudovi kao i kod OŠ Džemaludin Čaušević postave izbočeni usporivači saobraćaja”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019